Forside

    Grundet særlige omstændigheder gennemføres Århus Julelotteri ikke i 2017.

    Vi håber på at kunne genoptage Julelotteriet på et senere tidspunkt, og dette

    vil blive publiceret her på hjemmesiden og i dagspressen.

 

    En stor tak fra Lions til alle sponsorer og publikum der har støttet op omkring

    lotteriet gennem årene.

 

    På gensyn

 

    På bestyrelsens vegne.

    Preben Hingeberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information fra 2016 og tidligere år

 

De sidste lodsedler er nu modtaget i vores postbox og bliver sorteret i uge 6 & 7.

 

Gevinster med gavekort på kr. 500 og derover bliver afleveret personlig i uge 8, alle øvrige gevinster bliver afsendt i uge 7.

 

Gevinster fra ID-Hair bliver sendt med posten som pakkepost i uge 8-9

 

Vi takker for den store interesse for Århus Julelotteri og ønske alle et godt Nytår.

 

 

TIDLIGERE INFORMATION

 

Godt Nytår og til til alle der har støttet op omkring salget af årets lodder.

 

Salget er slut og vi afventer nu at modtage vinderlodsedlerne i løbet af Januar måned og vil fremsende gevinsterne snarest.

 

Venlig hilsen

Århus Julelotteri

 

Preben Hingeberg

 

 

 

Tidligere information på siden

 

Vi er i fuld gang med salget af årets lodsedler og modtager i øjeblikket vinderlodsedler som vi behandler hurtigst muligt.

 

Vindere af gavekort modtager løbende gevinster fra os, mens gevinster fra ID-Hair først udsendes medio 2017 og da sidste aflevringsfrist for vinderlodsedler kan sidste udsendelse være umiddelbart efter 1. Februar 2017.

 

Vi takker for at du bakker op omkring Julelotteriet som gavner utroligt mange udsatte, syge og hjemløse børn.

 

Årets donationer er givet og følgende har modtaget:

 

Viby Kirke
Skåde Kirker
Tranbjerg Kirke
Ravnsbjergkirken
Risskov  
Kontakthuset (For Misbrugere)
Reden Århus
Skolestuen A20
Familiehuset i Skejby
Gallo Krisecenter

 

Århus Julelotteri ønske alle en rigtig god Jul

 

 

 

Tidligere informationer:

 

Sælgere til Aarhjus Julelotteri 2017

 

 

Er du interesseret i at sælge lodsedler for Aarhus Julelotteri, er du kommet til rette hjemmeside.

 

 

Lidt oplysninger:

 

Salgsprovisionen er 25%  = kr. 5,00 pr solgt lodseddel.

 

Salget foregår i perioden 1, november 2016 - 31. december 2016.

 

Ud over enkelte butikker og sognekirker, er det typisk, skoleklasser, spejdere og idrætsklubber/foreninger der sælger lodsedlerne. Det er en meget stor hjælp for de unge i arbejdet med at skaffe penge til studierejser, idrætstøj, lejre m.m.

 

Der ydes en meget stor indsats af de unge med støtte fra forældre, indrætsledere, ledere af klubhold o.m.fl., og mange hold tjener nemt over 6-8.000 kr til klubkassen som er et kærkomment supplement til deres formål.

 

Det er nemt at håndtere. Aarhus Julelotteri udarbejder hjælpebilag, afregningsbilag & brochurer og leverer lodsedlerne på din adresse i starten af november.  I første uge af Januar 2017 indsamles eventuelkt ikke solgte lodsedler sammen med salgsomsætningen minus provisionen.

 

Nemt, og så går det hele til et rigtigt godt formål.

 

Vi ser frem til at høre fra dig snarest

 

 

Kontakt bedes rette til

Preben Hingeberg / 40376411 eller send mail på adressen ph@jobmaster.dk

 

Formand for Århus Julelotteri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere års information

 

General information:

Vi har nu lukket for modtagelse af af eventuelle vinderlodsedler fra Julelotteriet 2014. Sidste fremsendelsesdato var den 31. Januar 2015, som beskrevet på lodsedlens bagside.

 

Vindergevinster, herunder LIONS gavekort, vil blive tilsendt vinderne i uge 6 & 7

 

Vi takkker for støtten og på gensyn i 2015.

 

Bestyrelsen

Århus Julelotteri

 

 

 

GODT NYTÅR

 

Salget af årets lodsedler er slut og vi siger tak til alle der har støttet op omkring årets lotteri. 

 

GEVINSTLISTEN 2014 VISES PÅ SIDEN "GEVINSTLISTE 2014"  og i annonce der indrykkes i JP Aarhus den 2. januar 2015

 

 

 

 

DONATIONSARRANGEMENT

 

Kr. 100.000 uddelt fra Julelotteriets overskud fra 2013.    Den 20. november 2014 uddelte julelotteriet sidste års overskud til bl.a "Håbets Alle, "Reden", Vestervang Plejecenter, Sogenkirkernes julelhjælp, Chr.  den X Børnehjem & Afd. A4 Skejby afd. for kræftramte børn.

 

En stor tak til Jette Skive fra Århus Kommune som deltog ved arrangementet og til Ravnsbjegrkirken for at stille lokaler til rådighed og en stor tak til sponsorer og til alle der støttede op ved at købe lodsedler.

 

PH/24. november 2014

 

 

 

 

Nedenstående link viser Jørgen Rosenbæk i Viby Centeret.

 

https://www.facebook.com/VibyCentret/photos/pcb.973265766022994/973265482689689/?type=1&theater

 

PH/18. november 2014

 

PRESSEMEDDELELSE

 

Århus Julelotteri 2014

 

DONERINGSARRANGEMENT I RAVNSBJEGKIRKEN, den 20. november kl. 15.30

 

Julen 2014 nærmer sig hastigt og Lions humanitære aktivitet - Århus Julelotteri er i fuld gang og salget af lodsedler i hele Århus området blev indledt den 2. november. Overskuddet fra lotteriet går ubeskåret til enlige, ældre og udsatte familier og uddeles særligt som Julehjælp.

 

Rigtigt mange er udsatte og har ikke mulighed for at gøre Julen til en positiv og rar oplevelse i trygge rammer med familie og venner.

I år uddeler Århus Julelotteri, i alt kr. 100.000,  som er overskuddet fra 2013, og det sker ved et arrange-ment i Ravnsbjergkirkens Sognelokaler i Viby den 20. november.

 

Hele overskuddet doneres som Julehjælp, og i år har lotteriet valgt at uddele midlerne bredt i Århus området. De tildelte er bl.a. Sognekirkernes Julehjælpsfond som fordeles til 7 sogne, Afd. A 4 for kræftramte børn, Plejehjemmet Vestervang, "Reden", Chr. X´s børnehjem & "Håbets Alle".

 

Århus Julelotteri har eksisteret i over 60 år, og efter at Lions Club Viby i 1998 overtog ansvaret for lotteriet, er der uddelt over 2.9 mill kr. i Århus området fra lotteriets overskud. Et velkommet bidrag i juletiden som hjælpeorganisationerne uddeler hvert år i december.

 

Ved arrangementet i Ravnsbjergkirken deltager bl.a. Rådmand fra Århus Kommune, Jette Skive med et indlæg om det store behov der er for julehjælp, og vil derudover deltage i overdragelsen af de enkelte donationer.

Århus Julelotteri og Lions Club Århus – Viby inviterer pressen, venner af Lions, modtagerne af midlerne og andre interesserede til at deltage i arrangementet. Se mere på www.aarhus-julelotteri.dk

 

Julelotteriet gennemføres i dag af Lions Club Århus – Viby, med stor støtte fra erhvervslivet i Århus, uden hvis støtte lotteriet ikke kan gennemføres.  Lodsedlerne sælges via butikker, idrætsorganisationer, skoler, sognekirker og institutioner i Århus.

 

Århus Julelotteri

 

 

Århus Julelotteri 2014

 

Så er vi igang med forberedelserne til årets Julelotteri.  Lodsedlerne vil være klar den 1. november hvor salget indledes i Viby Centret fra mandag den 3. november

 

Vi håber som altid på stor støtte fra publikum i Århus, og igen i år har vi fået stor opbakning fra forretninger og erhvervslivet i Århus som sponserer hovedparten af årets gevinster.

 

I november uddeler vi sidste års overskud som blev på kr. 102.000. Mere information følger herom senere.

 

Julelotteriudvalget

 

 

 

 

Julelotteriet 2013

 

Tak til alle der har støttet op omkring Århus Julelotteri i 2013. 

Igen ser det ud til at at vi kan bidrage med et stort overskud (over kr. 100.000) til Julehjælp som vi uddeler i november 2014 til nødlidende og udsatte personer i Århus området.

 

Tak endnu en gang, det gør en forskel.

 

Salget er slut pr. 31.december 2013 og vi modtager i øjeblikket rigtigt mange vinderlodsedler i vores postboks.  Husk at den 31. Januar er sidste rettidige dag for at kunne indsende lodsedler med gevinst på.

 

Vi er i skrivende stund ifærd med at udsende gevinster som er gavekort med posten, og fysisk større gevinster som bl.a. fra ID-Hair  m.fl. vil i starten af februar blive leveret personligt ud på adresserne oplyst.

 

Hav venligst tålmodighed med dette, alle vindere modtager deres gevinster og senest den 14 febr. er alle gevinster uddelte.

 

Vi ser frem til Julelotteriet 2014

 

 

 

 

ARRANGEMENT I 2013

 

Ën god dag i november 2013

 

Foto fra donationsarrangementet på Godsbanen november 2013

(Mark Perrera, Angus, og Jorgen Rosenbæk)

 

Så er Aarhus Julelotteri på banen igen i 2013, og vi håber igen på stor opbakning

så vi kan hjælpe rigtigt mange igennem tilværelsen i december måned på en positiv måde.

 

Julelotteriet 2013 blev skudt igang da overskuddet fra Julelotteriet 2012 blev uddelt (kr. 100.000), og i år var det Parasollen i Viby, Kirkens Korshær, Reden, samt Alkokolcentret Værestedet som blev tilgodeset. Beløbene anvendes til Julehjælp for hjemløse,  og udsatte enlige & familier.

 

Uddelingen fra Julelotteriet foregik ved et arrangement på Godsbanen i Aarhus og blev bl.a. støttet op med deltagelse

af Rådmand Mark Perera fra Aarhus kommune, Angus - Hospitalsklovn, og rulleJørgen. 

Aarhus Stiftstidende medvirkede som sponsor for de røde næser - Lions Club Aarhus - Viby har stået for salget bl.a. på Aarhus Kræmmermarked.  Og her har rullejørgen gjort en helt fantastisk indsats.'

 

 

En stor tak fra Lions til alle sponsorer som igen bidrager med flotte gevinster til lotteriet

 

Overskuddet går ubeskåret til Julehjælp i Aarhus hvert år 

 

Vi håber at I alle tager pænt imod de frivillige sælgere som spænder fra idrætsudøvere,

skoleelever, spejdere, og forskellige foreninger samt private. Alle som giver en frivillig

hånd med i den gode sags tjeneste.

 

De venligste hilsener

 

Lions klub Aarhus - Viby

 

 

 

 

 

 

November 2012

Artikel om en lille succeshistorie fra sidste års salg. 

 

 

EN FRONTKÆMPER SKIFTER SPOR     

                

Artikel/Preben Hingeberg, Lions Club Viby J,

 

29 års tro støtte og loyalt arbejde var med et slut for Jørgen Rosenbæk.

 

Derfor søgte han nye udfordringer hvor han kan være med til at gøre en forskel.  Jørgen er kørestolsbruger, et kendt ansigt i bybilledet i Århus, og særdeles velkendt for bl.a. at være til stede på gågaden for utrætteligt at hjælpe med støtte og oplysning om forskellige humanitære organisationers indsats og arbejde.

 

Da det i september 2012 blev meddelt at ”Handicap Jul” – det årlige julehæfte som Dansk Handicap forbund har udgivet i rigtigt mange år, er opgivet for 2012, var gode råd dyre. Jørgen har solgt julehæftet på gågaden 29 år i træk.

 

Men Jørgen er ikke den der giver op så let - han tog omgående kontakt til Lions bestyrelsen for Århus Julelotteri for at høre om han kunne være med til at sælge lodsedler for Århus Julelotteri. Her går overskuddet ubeskåret til støtte for enlige, svage og udsatte familier i Århus specielt som julehjælp.

 

NYE TIDER som Jørgen udtrykker det, men han glæder sig gevaldigt til at kunne gøre et stort stykke arbejde sammen med Lions klubberne Viby og Hjortshøj-Egå, som er ansvarlige for gennemførelsen af det traditionsrige Århus Julelotteri.  Lotteriet har eksisteret i over 50 år og har hjulpet og glædet utroligt mange personer i Århus & Omegn med julehjælp og anden form for støtte i svære perioder.

 

Jørgen er en travl mand, 55 år, har altid været kørestolsbruger, og tilbringer bl.a 3 dage om ugen på Skejby sygehus for at være i dialyse. Men derudover har han mange hobbyer, fotograferer professionelt, initiativtager til beboerbladet hvor han bor, og er inkarneret DVD samler med en komplet serie af alle danske film. Jo, der er gang i ham.

 

Nu får vi se hvor Jørgen vil være at finde i november og december for at sælge lodsedler-ne fra årets Julelotteri. At være på gå-gaden i vinterperioden går desværre ikke mere grundet kulden, men mon ikke man kan finde ham i City Vest som er en af hovedsponsorerne til Julelotteriet.?

 

Lions Club Viby, der er ansvarlig for Julelotteriet, er en humanitær (NGO) organisation hvor alle arbejder frivilligt, og overskuddet fra alle aktiviteter doneres ubeskåret til humanitære formål.  Lions i Århus er også arrangør af Århus Kræmmermarked som en af de største Lions aktiviteter  i Århus

ph/nov. 2012